Yaratıcı Drama

akademidramaProgramın Amacı:
7-13 yaş arası çocuklara drama, dans ve ritim eğitimlerini veren programımızdır. Yaratıcı Drama eğitimi çocukların yaratıcılık, hayal gücü, toplu katılım, organizasyon, bireysel cesaret ve kelime hazinesi gibi kişisel faliyetlerini geliştirmeye yönelik bir eğitimdir. Yaratıcı Drama çalışmalarında tiyatro tekniklerinin yanı sıra; resim, müzik gibi sanat dallarından da yararlanılarak çocukların, yaratıcılıklarını geliştirmeleri; bedensel, duygusal ve sosyal yeteneklerini geliştirmeleri; yaşadıkları deneyimlere şekil vermeleri amaçlanmaktadır.

Programın İçeriği:

  • Yaşam, oyun ve tiyatro ilişkisi
  • Diksiyon
  • Temel müzik eğitimi
  • Dans eğitimi
  • Şan
  • Doğaçlama
  • Oyunculuk
  • Toplu oyunculuk